Kwalifikowanie technologii spawania (WPQR)

Kwalifikowanie technologii spawania (WPQR) to procedura, która ma na celu sprawdzenie czy producent posiada wystarczające kwalifikacje niezbędne do zrealizowania prac spawalniczych z wykorzystaniem dostępnych instrukcji technologicznych spawania WPS. Określa ono również, czy złącza próbne wykonane na podstawie tych instrukcji spełniają stawiane im wymagania jakościowe określone w odpowiednich normach. Poznaj wszystkie niezbędne informacje na temat kwalifikowania technologii spawania i skorzystaj z doświadczenia firmy HMS w tym zakresie.

 • 👨‍💻 Sprawdza kwalifikacje do prac spawalniczych
 • 🔬 Weryfikuje jakość złącz próbnych
 • 📜 Odnosi się do norm i wymagań
 • 🤝 Oferuje to m.in. firma HMS

Kwalifikowanie technologii spawania, zwane również WPQR (ang. Welding Procedure Qualification Record), jest procesem mającym na celu sprawdzenie i udokumentowanie, że producent/wykonawca posiada wystarczające umiejętności i wiedzę niezbędną do zrealizowania konkretnych prac spawalniczych. Odbywa się to z wykorzystaniem opracowanych wcześniej instrukcji technologicznych spawania (WPS).

Jakie są cele i zadania kwalifikacji WPQR

Główne cele kwalifikowania technologii spawania to:

 • Sprawdzenie czy producent ma odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac spawalniczych zgodnie z posiadanymi WPS.
 • Określenie czy wykonane według WPS złącza próbne spełniają wymagania norm jakościowych.
 • Udokumentowanie i archiwizacja wyników dla celów certyfikacyjnych.

Do podstawowych zadań procedury WPQR należą:

 • Próbne spawanie złączy według instrukcji WPS.
 • Badania nieniszczące i niszczące tych złączy.
 • Ocena wyników badań.
 • Sporządzenie kwalifikacji technologii spawania (raportu WPQR).

Normy dotyczące kwalifikacji WPQR

Kwalifikacja technologii spawania odbywa się zgodnie z wymaganiami norm:

 • PN-EN ISO 15614-1 – dla spawania łukowego stali, niklu i stopów
 • PN-EN ISO 15614-2 – dla spawania łukowego aluminium
 • PN-EN ISO 15614-3 – dla spawania żeliwa
 • PN-EN ISO 15614-4 – dla spawania odlewów aluminiowych
MateriałMetoda spawaniaNorma
Stal, nikiel i stopySpawanie łukowePN-EN ISO 15614-1
Aluminium i stopySpawanie łukowePN-EN ISO 15614-2
Żeliwo niestopoweSpawanie łukowePN-EN ISO 15614-3
Odlewy aluminioweSpawanie łukowePN-EN ISO 15614-4
Przykładowe normy dla WPQR

Istnieją również normy dotyczące kwalifikacji innych materiałów i metod spawania, takich jak spawanie laserowe, elektronowe, zgrzewanie czy napawanie. Specyfikacje znajdują się w normach serii PN-EN ISO 15614.

Zakres usług kwalifikacji WPQR

image

Firma HMS oferuje szeroki zakres usług związanych z kwalifikowaniem technologii spawania. Do głównych rodzajów kwalifikacji WPQR wykonywanych w HMS należą:

 • Kwalifikowanie spawania blach ze stali konstrukcyjnej
 • Kwalifikowanie spawania rur stalowych
 • Kwalifikowanie spawania aluminium i stopów aluminium
 • Kwalifikowanie spawania odlewów żeliwnych i staliwnych
 • Kwalifikowanie napawania
 • Kwalifikowanie zgrzewania

HMS posiada nowoczesny park maszynowy, doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę oraz akredytowane laboratorium badawcze. Dzięki temu zapewnia wysoką jakość i rzetelność przeprowadzanych kwalifikacji WPQR i badań złączy spawanych dla klientów z różnych branż. Skorzystaj z kompleksowej oferty kwalifikacji technologii spawania firmy HMS.

materiał partneraZobacz także:
Photo of author

Patryk

Dodaj komentarz